Sklic skupščine družbe VIPAP VIDEM KRŠKO

September 2021


Krško, 13. avgust 2021

Obveščamo vas, da je na podlagi predloga zainteresiranih strank rok za oddajo zavezujočih ponudb podaljšan do vključno petka, 20. 8. 2021, do 14.00 ure.

-------------------------------

Družba VIPAP VIDEM KRŠKO d.d. objavlja naslednje:

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP DELA ZEMLJIŠČA V INDUSTRIJSKI CONI OBČINE KRŠKO

Priloga vabila _ Energetski vodi

Obrazec ponudba

Zainteresirane ponudnike vabimo, da oddajo zavezujočo ponudbo na obrazcu, ki je priloga vabila.

Odločitev o morebitnem podaljšanju roka za podajo zavezujočih ponudb bo objavljena na spletni strani družbe.

Avgust 2021


Sklic skupščine družbe VIPAP VIDEM KRŠKO

December 2020


Sklic skupščine družbe VIPAP VIDEM KRŠKO

November 2019


Sklic skupščine družbe VIPAP VIDEM KRŠKO

Oktober 2019


Poziv za prijavo interesa za pridobitev večinskega lastniškega deleža in prevzem terjatev posojilodajalcev do družbe Vipap Videm Krško d. d., Slovenija

Marec 2017


Spremembe v upravi družbe VIPAP VIDEM KRŠKO

November 2016

Po razrešitvi Stefana Eibla-Töröka z mesta predsednika uprave in direktorja družbe je bila za predsednico uprave imenovana Jožica Stegne, finančna direktorica. Člana uprave sta še Ladislav Kristančič, direktor trženja, in Danijel Oštir, tehnični direktor.

Peter Drakulić
odnosi z javnostmi
telefon: 07/48-11-134
e-mail:V VIPAP VIDEM KRŠKO imenovan nov predsednik uprave in direktor družbe

Krško, 18. marec 2016

Nadzorni svet družbe VIPAP VIDEM KRŠKO je imenoval novega predsednika uprave in direktorja družbe. Izziv je sprejel Stefan Eibl-Török, ki ima večletne vodstvene izkušnje na področju prodaje in trženja v industrijskem sektorju. Zadnjih 13 let je bil odgovoren za trženje in prodajo v avstrijski papirnici Laakirchen Papier AG.

Lastnik družbe pričakuje, da bodo Stefan Eibl-Török in obstoječi člani vodstvene ekipe, v tesnem sodelovanju tako z zaposlenimi kot tudi z vsemi ostalimi deležniki, izboljšali poslovanje družbe in utrdili njen položaj za nadaljnji strateški razvoj.

Nadaljnje informacije:

Tomáš Šabatka
predsednik nadzornega sveta
e-mail:

Stefan Eibl-Török
predsednik uprave
direktor
telefon: 07/48-11-122
e-mail:

Peter Drakulić
odnosi z javnostmi
telefon: 07/48-11-134
e-mail:


Obvestilo o možnem povečanju hrupa

Krško, 12. avgust 2015

Med 16. in 22. avgustom bomo v podjetju VIPAP VIDEM KRŠKO d.d. izvedli redna remontno-vzdrževalna dela na napravah za proizvodnjo papirja in predelavo starega papirja ter na energetskih napravah.

Ker je v tem času občasno mogoče pričakovati prekomerni hrup, čemur se zaradi narave del žal ni mogoče popolnoma izogniti, se okoliškim prebivalcem in obiskovalcem vnaprej opravičujemo zaradi morebitnih nevšečnosti.

Peter Drakulić
odnosi z javnostmi27. 4. 2015

Informacija o prodaji podjetja VIPAP VIDEM KRŠKO d.d.

Informacija o prodaji podjetja VIPAP VIDEM KRŠKO d.d. (.pdf).
10. 3. 2015

Vabilo k dajanju ponudb

Uprava družbe VIPAP VIDEM KRŠKO d.d., Krško, Tovarniška 18, javno objavlja

VABILO K DAJANJU PONUDB
v postopku javnega zbiranja zavezujočih ponudb za prodajo odpadnih kovin
in rabljene opreme (.pdf).


VIPAP VIDEM KRŠKO d.d.
Tovarniška 18
8270 Krško

Tel: +386 7 481 11 00
Fax: +386 7 492 20 77
e-mail:

© VIPAP VIDEM KRŠKO d.d. Vse pravice pridržane.