PREDSTAVITEV PODJETJA

Tradicija od leta 1939

Začetki podjetja VIPAP VIDEM KRŠKO d.d. segajo v leto 1939, ko je Fran Bonač na Vidmu pri Krškem zgradil tovarno celuloze in v njej zaposlil 180 domačinov iz Spodnjega Posavja Do leta 2020 je bil VIPAP največja integrirana tovarna papirja v Sloveniji in vodilni proizvajalec časopisnega papirja v JV Evropi. Trenutno v podjetju poteka proces prestrukturiranja proizvodnje iz grafičnih papirjev na reciklirane papirje za fleksibilno embalažo in reciklirane rjave papirje.

Prihodnost je zelena – tako kot naši papirji

To je več kot evolucija; je revolucija.

VIPAP je jasno zavezan dolgoročnim trajnostnim načelom in spoštovanju okolja. Ta zaveza se prične že v samem jedru našega dela, v naši surovini, ki je v glavnem sestavljena iz predelanega papirja.

Naše vrednote

Za nas je pomembno, da delamo prave stvari na pravi način s pravimi ljudmi Pri vseh aktivnostih nam pot kažejo naše vrednote.

 

Spoznamo se na svoj posel

Razumemo potrebe naših poslovnih partnerjev.
Cenimo odprto komunikacijo.
Učenje je sestavni del našega delovanja.

Smo tržno usmerjeni oz. usmerjeni v rešitve

Naša prihodnost in uspeh sta odvisna od naše sposobnosti prisluhniti trgu in se mu prilagoditi.
Smo profesionalci, ki poslovnim partnerjem ponujamo rešitve.
Stremimo k visoki kakovosti proizvodov in storitev.
Z nami je enostavno poslovno sodelovati.

 

 

Smo odgovorni do okolja

Zadeve radi dokončamo.
Obljube izpolnimo.
Verjamemo v odgovornost posameznika.
Verjamemo, da so nenehne izboljšave neločljiv del našega poslovanja.
Izboljšujemo naše procese in zmanjšujemo količino odpadkov.

Smo ekipa

Varnost je naša prioriteta številka 1.
Svoje sodelavce spoštujemo in jih opolnomočimo.
Razvijamo zaposlene in kulturo podjetja.
Podpiramo proaktivnost, osebno odgovornost in izjemno delovno uspešnost ter ustvarjamo odprto komunikacijsko okolje.

SKRB ZA OKOLJE

Delujemo trajnostno

Skrb za naravno in družbeno okolje je temelj našega delovanja ter osnova dolgoročne trajnostne usmeritve družbe. Poleg usmeritve v proizvodnjo izključno recikliranih papirjev neprestano izvajamo optimizacijo vseh tehnoloških procesov, s čimer razbremenjujemo okolje. Ob tem skrbimo za dobro sodelovanje tako z zaposlenimi kot širšim in ožjim družbenim okoljem, v katerem delujemo. Le tako bomo zagotovili trajnostno delovanje in uravnotežen nadaljnji razvoj.

Ohranjamo naravo

Racionalizirali smo porabo surovin, energentov in vode ter zmanjšali količino emisij snovi v okolje. VIPAP VIDEM KRŠKO obratuje v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem, kar je potrditev in dokaz, da z okoljem ravnamo odgovorno. Hkrati pomeni odgovornost, da bomo pri vseh okoljskih vidikih tudi v prihodnje izpolnjevali zahteve tega dovoljenja, zakonodaje in regulative ter ravnanje z okoljem nenehno izboljševali. Vzpostavljamo celovit sistem vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem v skladu s standardoma ISO 9001 in ISO 14001, pridobili smo certifikat OK compost INDUSTRIAL ter vpeljali sistem kontrole produktnih skupin FSC® (FSC® C117321) v skladu s certifikacijskim sistemom Forest Stewardship Council® (sledljivost lesa oz. lesnih proizvodov za odgovorno ravnanje z gozdovi).

Poiščite naše FSC® certificirane proizvode.

Spremljamo vplive svojega delovanja

Neprestano spremljamo in vrednotimo pomembne vplive naše dejavnosti na okolje z vseh okoljskih vidikov: vode, zrak, ravnanje z odpadki, sevanja, ravnanje z nevarnimi snovmi, učinkovita raba vode, energije, surovin in naravnih virov. Spremljamo dosežke in razvoj na tem področju v panogi, najboljše rešitve pa implementiramo v svoje procese. Spremljamo lastnosti izdelkov v vseh fazah proizvodnje ter na osnovi ugotovitev izvajamo ekološko-tehnološke posodobitve procesov in proizvodnih linij.

PROIZVODNI PROCES

Letna zmogljivost proizvodnje vlaknin v VIPAP-u je 180.000 ton recikliranih vlaken, ki jih pridobimo s predelavo starega papirja, in 50.000 ton lesovine. Na treh papirnih strojih proizvedemo 200.000 ton papirjev letno.

Integrirana proizvodnja papirja in vlaknin

Začetek proizvodnje papirja v Krškem sega v leto 1955, ko smo zagnali prvi papirni stroj. Danes je proizvodnja v VIPAP-u integrirana proizvodnja vlaknin in papirja, posodobitvi proizvodnega procesa smo namenili obsežna investicijska vlaganja. Celotni tehnološki sistem proizvodnje je avtomatiziran in podprt s sodobno informacijsko opremo za nadzor tehnološkega procesa ter medfazne in končne kakovosti papirja.

Predelava starega papirja

Vsaka tona recikliranega papirja pomeni prihranek približno treh kubičnih metrov lesa. Zato je trajnostna izraba odpadnih surovin naravni del našega proizvodnega procesa. Vsi naši papirji so izdelani pretežno iz recikliranih vlaken, ki jih nato v različnih razmerjih kombiniramo z mehanskimi vlakni ter nabavljeno beljeno celulozo. Osnovno surovino pri proizvodnji papirja – star papir – pridobivamo s trgov Slovenije, Hrvaške, Italije, Avstrije, Madžarske, Francije, Slovaške, Češke in Srbije; v manjši meri na omenjenih trgih nabavljamo tudi les za proizvodnjo t.i. mehanskih vlaken. Za pridobivanje recikliranih vlaken dnevno porabimo približno 600 ton starega papirja, kar pomeni, da vsak dan v naravi ohranimo 1800 m3 lesa.

Proizvodnja lesovine

Za proizvodnjo lesovine uporabljamo svež smrekov les. Tehnološki proces se prične s čimbolj kakovostno pripravo lesa (čiščenje in prebiranje), sledi brušenje lesa na brusilnikih, grobo prebiranje pridobljene lesovine ter zgoščevanje in obdelava. V nadaljnji fazi lesovino še dodatno mehansko obdelamo in jo nato uporabimo za proizvodnjo časopisnega papirja. Za proizvodnjo grafičnih recikliranih papirjev lesovino obelimo.

PREDSTAVITEV PROIZVODOV

VIPAP VIDEM KRŠKO d.d. je proizvajalec časopisnih papirjev, premazanih grafičnih papirjev ter ovojno-embalažnih papirjev. Kot osnovno surovino v pretežni meri uporabljamo reciklirana vlakna, ki jih pridobimo s predelavo starega papirja po postopku razčrniljenja. Na treh papirnih strojih proizvedemo do 120.000 ton standardnih in izboljšanih časopisnih papirjev ter do 90.000 ton grafičnih in ovojno-embalažnih papirjev.

Evropski znak za okolje

V VIPAP-u se ponašamo z evropsko marjetico, evropskim znakom za okolje, ki smo ga za tri proizvode (VIPCO, VIPRESS, VIPRINT) prejeli že leta 2006, v letu 2010 pa so evropsko marjetico prejeli še VIMAG, VIMAX in LIBNA PRINT. Z nadaljnjim razvojem papirjev iz našega ekološkega programa bomo v naslednjih letih tem šestim proizvodom dodajali nove. S tem se VIPAP uvršča med tista evropska podjetja, ki svojo prepoznavnost in ugled gradijo na spodbujanju okoljske ozaveščenosti potrošnikov in ki okoljsko usmerjenost vsakodnevno udejanjajo v proizvodnem procesu.

Forest Stewardship Council®

Za celotno paleto naših papirjev smo pridobili tudi certifikat FSC®, s katerim se dodatno zavezujemo, da bomo s svojim ravnanjem spodbujali okolju primerno, družbeno koristno in gospodarno upravljanje svetovnih gozdov in se izogibali nesprejemljivim gozdarskim praksam ter kršitvam načel in meril certifikacijske sheme Forest Stewardship Council®.

Certifikata ISEGA in ECOL STUDIO

Naši ovojno-embalažni papirji so izdelane iz beljene kraft sulfatne celuloze v kombinaciji z recikliranimi vlakni. Za večino teh papirjev smo prejeli certifikata ISEGA in ECOL STUDIO, ki potrjujeta njihovo ustreznost za embaliranje hrane, in sicer za stik s suhimi, nemastnimi živili in živili, ki jih pred uporabo olupimo, oluščimo ali operemo. VIP KRAFT pa je primeren za stik tako s suhimi kot vlažnimi in mastnimi živili. Za podrobnosti kontaktirajte lokalnega dobavitelja.