PREDSTAVITEV PODJETJA

Tradicija od leta 1939
Začetki podjetja VIPAP VIDEM KRŠKO d.d. segajo v leto 1939, ko je Fran Bonač na Vidmu pri Krškem zgradil tovarno celuloze in v njej zaposlil 180 domačinov iz Spodnjega Posavja. Danes je VIPAP največji proizvajalec papirja v Sloveniji ter vodilni proizvajalec časopisnega papirja v JV Evropi, ki dodano vrednost ustvarja s pomočjo dovršenih tehnoloških procesov pri proizvodnji vlaknin in papirja, z zagotavljanjem celovitih in kakovostnih rešitev za svoje uporabnike ter delovanjem v sožitju z naravnim in širšim družbenim okoljem.

Tehnološko sodobni procesi
V obdobju od leta 1997 do 2015 smo v podjetju z namenom razbremenitve okolja in posodobitve tehnoloških procesov vložili več kot 150 milijonov evrov. Hkrati smo skupno proizvodnjo vlaknin in papirja povečali na 440.000 ton letno. To predstavlja najobsežnejši investicijski ciklus v zgodovini podjetja in zato se danes VIPAP uspešno kosa z evropsko in svetovno konkurenco.

Prihodnost je zelena
V VIPAP VIDEM KRŠKO smo zavezani k neprestanemu razvoju in usmerjenosti v prihodnost. Pri tem se zavedamo, da prihodnost temelji le na razvoju in proizvodnji okolju prijaznih izdelkov ter uporabi okolju prijaznih tehnologij. Zato smo v zadnjih petnajstih letih izvedli vrsto ekološko-tehnoloških posodobitev, od leta 2006 pa smo, skladno z okolju prijazno vizijo delovanja, usmerjeni pretežno v proizvodnjo recikliranega papirja. Naša vlaganja so načrtna, z njimi pa prispevamo k ohranitvi naravnih virov. Danes svoje poslanstvo vidimo v proizvodnji in trženju kakovostnih papirjev na osnovi recikliranih vlaknin v kombinaciji z lesovino in sulfatno celulozo.

Vizija razvoja
Strategija in vizija družbe VIPAP VIDEM KRŠKO je nadaljnja krepitev položaja vodilnega proizvajalca časopisnih, grafičnih in ovojno-embalažnih papirjev na trgih JV Evrope ter ohranjanje ustreznega deleža v državah Evropske unije. Pri tem posebno pozornost namenjamo razvoju okolju prijaznih tehnologij ter spodbujamo inovativno delo na tem področju. Zastavljeno vizijo bomo uresničevali s pomočjo lastnega znanja, razvoja in kakovostnega dela.

VIPAP VIDEM KRŠKO d.d.
Tovarniška 18
8270 Krško

Tel: +386 7 481 11 00
Fax: +386 7 492 20 77
e-mail:

© VIPAP VIDEM KRŠKO d.d. Vse pravice pridržane.