PROIZVODI

VIPAP VIDEM KRŠKO d.d. je proizvajalec časopisnih papirjev, premazanih grafičnih papirjev ter ovojno-embalažnih papirjev. Kot osnovno surovino v pretežni meri uporabljamo reciklirana vlakna, ki jih pridobimo s predelavo starega papirja po postopku razčrniljenja. Na treh papirnih strojih proizvedemo do 120.000 ton standardnih in izboljšanih časopisnih papirjev ter do 90.000 ton grafičnih in ovojno-embalažnih papirjev.

Evropski znak za okolje
Trije naši proizvodi iz skupine kopirnih in grafičnih papirjev so evropski znak za okolje prejeli že leta 2006. V letu 2011 smo v skladu s prenovljenimi okoljskimi merili (Sklep Komisije 2011/332/EU oz. popravek Sklepa Komisije) prejeli okoljsko marjetico za proizvode VIPCO, VIPRESS, VIPRINT, VIMAG in VIMAX. Z nadaljnjim razvojem papirjev iz našega ekološkega programa bomo v naslednjih letih tem petim proizvodom dodajali nove. S tem se VIPAP uvršča med tista evropska podjetja, ki svojo prepoznavnost in ugled gradimo na spodbujanju okoljske ozaveščenosti potrošnikov in ki okoljsko usmerjenost vsakodnevno udejanjamo v proizvodnem procesu.

Forest Stewardship Council®
Za celotno paleto naših papirjev smo pridobili tudi certifikat FSC®, s katerim se dodatno zavezujemo, da bomo s svojim ravnanjem spodbujali okolju primerno, družbeno koristno in gospodarno upravljanje svetovnih gozdov in se izogibali nesprejemljivim gozdarskim praksam ter kršitvam načel in meril certifikacijske sheme Forest Stewardship Council®.

Seznam proizvodov po FSC klasifikaciji

Certifikata ISEGA in ECOL STUDIO
Naši ovojno-embalažni papirji so izdelane iz beljene kraft sulfatne celuloze v kombinaciji z recikliranimi vlakni. Za večino teh papirjev smo prejeli certifikata ISEGA in ECOL STUDIO, ki potrjujeta njihovo ustreznost za embaliranje hrane, in sicer za stik s suhimi, nemastnimi živili in živili, ki jih pred uporabo olupimo, oluščimo ali operemo. VIP KRAFT pa je primeren za stik tako s suhimi kot vlažnimi in mastnimi živili. Za podrobnosti kontaktirajte lokalnega dobavitelja.
VIPAP VIDEM KRŠKO d.d.
Tovarniška 18
8270 Krško

Tel: +386 7 481 11 00
Fax: +386 7 492 20 77
e-mail:

© VIPAP VIDEM KRŠKO d.d. Vse pravice pridržane.