PROIZVODNI PROCES

Letna zmogljivost proizvodnje vlaknin v VIPAP-u je 240.000 ton, in sicer 180.000 ton recikliranih vlaken, ki jih pridobimo s predelavo starega papirja, in 60.000 ton lesovine. Na treh papirnih strojih proizvedemo več kot 200.000 ton papirjev letno.

Integrirana proizvodnja papirja in vlaknin
Začetek proizvodnje papirja v Krškem sega v leto 1955, ko smo zagnali prvi papirni stroj. Danes je proizvodnja v VIPAP-u integrirana proizvodnja vlaknin in papirja; posodobitvi proizvodnega procesa smo namenili obsežna investicijska vlaganja. Celotni sistem proizvodnje je avtomatiziran in podprt s sodobno informacijsko opremo za nadzor tehnološkega procesa ter medfazne in končne kakovosti papirja.

Predelava starega papirja
Vsaka tona recikliranega papirja pomeni prihranek približno treh kubičnih metrov lesa. Zato je trajnostna izraba odpadnih surovin naravni del našega proizvodnega procesa. Vsi naši papirji so izdelani pretežno iz recikliranih vlaken, ki jih nato v različnih razmerjih kombiniramo z mehanskimi vlakni ter nabavljeno beljeno celulozo. Osnovno surovino pri proizvodnji papirja – star papir – pridobivamo s trgov Slovenije, Hrvaške, Italije, Avstrije, Madžarske, Francije, Slovaške, Češke in Srbije; v manjši meri na omenjenih trgih nabavljamo tudi les za proizvodnjo t.i. mehanskih vlaken. Za pridobivanje recikliranih vlaken dnevno porabimo približno 600 ton starega papirja, kar pomeni, da vsak dan v naravi ohranimo 1800 m3 lesa.

Proizvodnja lesovine
Za proizvodnjo lesovine uporabljamo svež smrekov in deloma topolov les. Tehnološki proces se prične s čimbolj kakovostno pripravo lesa (čiščenje in prebiranje), sledi brušenje lesa na brusilnikih, grobo prebiranje pridobljene lesovine ter zgoščevanje in obdelava. V nadaljnji fazi lesovino še dodatno mehansko obdelamo in jo nato uporabimo za proizvodnjo časopisnega papirja. Za proizvodnjo grafičnih recikliranih papirjev lesovino obelimo.

VIPAP VIDEM KRŠKO d.d.
Tovarniška 18
8270 Krško

Tel: +386 7 481 11 00
Fax: +386 7 492 20 77
e-mail:

© VIPAP VIDEM KRŠKO d.d. Vse pravice pridržane.