History Timeline

1939

Poskusna proizvodnja celuloze

1955

Zagon papirnega stroja 1

1963

Zagon papirnega stroja 2

1975

Zagon papirnega stroja 3

1976

Zagon nove proizvodnje celuloze

1998

Začetek ekološko – tehnološkega prestrukturiranja

2003

Zagon novega DIP, ČN, rekonstrukcija PS2, TGW, kotli

2006

Zaustavitev proizvodnje celuloze, rekonstrukcija PS1

2008

Posodobitev papirnega stroja 3

2011

Dvig energetske učinkovitosti

2013

Razvoj recikliranih baznih embalažnih papirjev

2019

Nadaljnji razvoj specialnih vrst papirjev

2021

Razvoj rjavega recikliranega embalažnega papirja